Użytkowanie płyty indukcyjnej

Użytkowanie płyty indukcyjnej

PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 
6 - Użytkowanie AGD

Jak bezpiecznie użytkować płytę indukcyjną ?

IR 641


Wskazówki dotyczące użytkowania płyty kuchennej:


• Z powodu szybkiej reakcji w wyniku ustawienia na wysoki
poziom grzania (Poziom Power), nie należy używać płyty
indukcyjnej bez nadzoru!


• Podczas gotowania należy uwzględnić dużą prędkość
nagrzewania się stref grzejnych. Proszę unikać gotowania
pustych garnków, ponieważ może to spowodować
niebezpieczeństwo przegrzania się garnków!


• Nie należy stawiać na włączone strefy grzejne pustych
garnków i patelni.


• Ostrożnie podczas używania specjalnych garnków do
gotowania mleka. W garnkach tych może niepostrzeżenie
wygotować się woda! Może to doprowadzić do uszkodzenia
zarówno garnka, jak i kuchenki. Producent nie bierze
odpowiedzialności za tego rodzaju uszkodzenia!


• Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć strefę grzejną
za pomocą przycisku włącz/wyłącz, a nie jedynie przy pomocy
funkcji rozpoznawania obecności i wielkości garnków.


• Tłuszcze i oleje rozgrzane do zbyt wysokiej temperatury mogą
się łatwo zapalić: potrawy zawierające tłuszcze i oleje należy
przygotowywać tylko pod nadzorem. Palących się tłuszczy i
olejów nie należy nigdy gasić wodą! Należy nałożyć pokrywkę i
wyłączyć strefę grzejną.


• Powierzchnia ze szkła ceramicznego jest bardzo odporna.
Mimo tego należy unikać upuszczania twardych przedmiotów
na powierzchnię ze szkła ceramicznego. Punktowe obciążenie
udarowe może spowodować pęknięcie powierzchni płyty
kuchennej.


• W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń
powierzchni ceramicznej, istnieje niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie natychmiast
wyłączyć. Należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w
gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi klienta.


• Jeśli nie można wyłączyć płyty kuchennej w wyniku popsucia
się sterowania sensorowego, należy niezwłocznie wyłączyć
bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis
obsługi klienta.


• Uwaga podczas prac z urządzeniami gospodarstwa
domowego! Przewody tych urządzeń nie mogą mieć
styczności z gorącymi strefami grzejnymi.


• Płyty ze szkła ceramicznego nie można używać jako miejsca
do odkładania przedmiotów!


• Nie należy kłaść na strefy grzejne folii aluminiowej lub tworzyw
sztucznych. Należy trzymać z daleka od gorącej strefy grzejnej
wszystko, co mogłoby się stopić, na przykład: tworzywa
sztuczne, folia, w szczególności cukier i potrawy zawierające
duże ilości cukru. Cukier należy natychmiast – jeszcze w
gorącym stanie – podważyć z powierzchni płyty kuchennej
specjalnym skrobakiem z żyletką, aby w ten sposób uniknąć
uszkodzeń.


• Na powierzchni płyty kuchennej nie można pozostawiać
przedmiotów metalowych (np. naczynia kuchenne, sztućce...),
ponieważ mogą się one zbytnio nagrzać. Niebezpieczeństwo
poparzenia!


• Nie należy wkładać tuż pod płytę grzejną żadnych
łatwopalnych przedmiotów lub przedmiotów łatwo
odkształcających się.


• Należy mieć na uwadze, że przedmioty metalowe, które
noszone są na ciele, mogą się zbytnio nagrzać, gdy znajdą się
w pobliżu płyty indukcyjnej. Uwaga, niebezpieczeństwo
poparzenia.
Nie dotyczy to przedmiotów, które nie wykazują cech
magnetycznych (np. złote lub srebrne pierścionki).


• W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać zamkniętych
puszek konserwowych lub opakowań wielowarstwowych na
strefach grzejnych. Dopływ energii może spowodować ich
pęknięcie!


• Przyciski sensorowe należy utrzymywać w czystości,
ponieważ zanieczyszczenia na urządzeniu mogą zostać
rozpoznane jako dotknięcie palcem. Nigdy nie wolno kłaść
żadnych przedmiotów (garnki, ściereczki itp.) na przyciski
sensorowe!
Jeżeli garnki wykipią i przyciski sensorowe zostaną objęte
przez płyn, radzimy nacisnąć na przycisk wyłącz.


• Gorące garnki i patelnie nie mogą przykrywać przycisków
sensorowych. W takim przypadku urządzenie wyłączy się
automatycznie.


• Jeżeli w domu obecne są zwierzęta domowe, które mogłyby
dostać się do płyty kuchennej, wówczas należy aktywować
zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci.


• Jeśli w przypadku kuchenek do zabudowy ma miejsce piroliza,
wówczas nie można używać
płyty indukcyjnej.

OBSŁUGA PŁYTY INDUKCYJNEJ:

Obsługa za pomocą przycisków sensorowych:
Obsługa płyty ze szkła ceramicznego odbywa się za pomocą
przycisków sensorowych Touch Control. Przyciski sensorowe
funkcjonują w następujący sposób: czubkiem palca należy krótko
dotknąć symbol na powierzchni płyty ceramicznej. W dalszej
części niniejszej instrukcji obsługi pojęcie przycisk sensorowy
„Touch Control“ zostanie uproszczone do pojęcia „przycisk“.

System rozpoznawania naczynia:
Jeżeli na włączoną strefę grzejną nie postawiony został żaden
garnek lub jest on zbyt mały, wówczas nie następuje
przekazywanie energii, wskaźnik poziomów grzania miga.
Jeśli na strefę grzejną zostanie postawiony właściwy garnek,
wówczas włączy się ustawiony poziom grzania, wskaźnik
poziomów grzania świeci się. Dopływ energii zostanie
przerwany, gdy naczynie zostanie usunięte, wskaźnik
poziomów grzania miga.
W przypadku, gdy na płytę postawione zostaną mniejsze garnki
lub patelnie, przy których jednak rozpoznawanie garnków
jeszcze się włączy, zostanie oddana jedynie taka moc, jaką one
potrzebują.
Dolna granica, przy której włącza się funkcja rozpoznawania
garnka i załącza się strefa grzejna (minimalna średnica garnka),
wynosi 100 mm i w niektórych modelach jest zaznaczona w
postaci koła wewnętrznego.

Naczynia do gotowania należy tak ustawić na płytkach
grzejnych, aby litera „P” naczyń do gotowania była przykryta.
Tylko wówczas naczynie będzie rozpoznane przez czujnik i
nastąpi przepływ energii ,patrz rysunek poniżej:

indukcja garnki

Ograniczenie czasu użytkowania:
Indukcyjna płyta kuchenna posiada automatyczne ograniczenie
czasu użytkowania.
Możliwość długotrwałego czasu użytkowania każdej strefy
grzejnej uzależniona jest od wybranego poziomu gotowania
(patrz: tabelka).
Warunkiem jest jednak, że w czasie użytkowania nie zostaną
zmienione ustawienia strefy grzejnej.
Jeżeli ograniczenie czasu użytkowania zacznie działać, strefa
grzejna zostanie odłączona, zabrzmi krótki sygnał dźwiękowy i
na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

tabelka indukcja

Ochrona przed przegrzaniem:
W przypadku dłuższej eksploatacji płyty kuchennej na pełnej
mocy, może się zdarzyć, że elektronika nie nie będzie
wystarczająco chłodzona w wyniku wysokiej temperatury
pomieszczenia.
Moc strefy grzejnej będzie się zmniejszać samodzielnie, by w ten
sposób uniknąć zbyt wysokich temperatur w elektronice.
Jeśli mimo normalnego używania płyty kuchennej i normalnej
temperatury wnętrza na wyświetlaczu poziomów grzania pojawi
się szereg małych kreseczek lub F7, oznacza to, że
chłodzenie nie jest wystarczające.
Przyczyną może być brak otworów wentylujących lub brakująca
osłona zabezpieczająca. Ewentualnie należy skontrolować
urządzenie pod kątem właściwego montażu

 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PŁYTY INDUKCYJNEJ/CERAMICZEJ:

Ważne! Nie wolno stosować środków o agresywnym działaniu,
jak np. szorstkie środki czyszczące, rysujące środki do
czyszczenia garnków, środki do usuwania rdzy, plam, itd.
Czyszczenie po użyciu
1. Należy czyścić całą płytę wówczas, gdy jest ona zabrudzona –
najlepiej po każdym użyciu. Do czyszczenia powinno używać się
wilgotnej ściereczki i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
Następnie płytę kuchenną należy wypolerować do sucha czystą
ściereczką tak, aby na powierzchni płyty nie pozostały żadne
ślady po płynie do mycia naczyń.
Pielęgnacja cotygodniowa
2. Raz w tygodniu należy czyścić i pielęgnować całą płytę
kuchenną przy pomocy dostępnych w sprzedaży środków do
czyszczenia powierzchni ze szkła ceramicznego.
Proszę stosować się do wskazówek danego producenta.
Środki czyszczące wytwarzają po ich nałożeniu film ochronny,
który tworzy powłokę wodoodporną i przeciwdziałającą
zabrudzeniom. Wszystkie zanieczyszczenia pozostają na
powierzchni tej powłoki, dzięki czemu można je bardzo łatwo
usunąć. Następnie powierzchnię należy wypolerować do sucha
czystą ściereczką. Na powierzchni płyty nie mogą pozostać
żadne ślady po środkach czyszczących, ponieważ podczas
nagrzewania ich działanie staje się agresywne i mogą one tym
samym zmienić powierzchnię

Specjalne zanieczyszczenia:
Silne zanieczyszczenia i plamy (plamy osadowe, plamy o
perłowym połysku) dają się najlepiej usunąć w momencie, gdy
płyta jest jeszcze ciepła w dotyku. Do tego celu proszę używać
dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia i postępować
według wskazówek zawartych w punkcie 2.
Potrawy, które wykipiały należy najpierw zmiękczyć mokrą
ściereczką i następnie usunąć pozostałe zanieczyszczenia za
pomocą specjalnego skrobaka do płyt kuchennych ze szkła
ceramicznego. Na koniec należy oczyścić powierzchnię,
postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2.
Przypalony cukier i stopione tworzywa sztuczne należy usunąć
jeszcze w gorącym stanie za pomocą skrobaka do szkła. Na
koniec należy oczyścić powierzchnię, postępując według
wskazówek zawartych w punkcie 2.
Ziarenka piasku, które ewentualnie mogą spaść na płytę
kuchenną podczas obierania ziemniaków lub mycia sałaty, mogą
porysować powierzchnię przy przesuwaniu garnków. Dlatego
należy zwracać uwagę na to, by na płycie nie pozostawiać
ziarenek piasku.
Przebarwienia płyty kuchennej nie mają wpływu na
funkcjonowanie i stabilność szkła ceramicznego. W tym
przypadku nie chodzi o uszkodzenie płyty kuchennej, lecz o
nieusunięte, a tym samym przypalone resztki potraw.
Błyszczące się miejsca powstają na wskutek zarysowań od dna
garnków, szczególnie jeśli używane są naczynia do gotowania
z dnem aluminiowym lub poprzez nieodpowiednie środki
czyszczące. Miejsca te z trudem dają się usunąć za pomocą
dostępnych na rynku środków czyszczących. Czyszczenie
należy ewentualnie powtórzyć wielokrotnie. Używanie
agresywnych środków do czyszczenia oraz naczyń z dnem
rysującym powierzchnię, prowadzi do zdzierania się oznaczeń
stref grzejnych i powstawania na ich miejscu ciemnych plam.